Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πολλές μορφές ενυδρειοπονικών συστημάτων, από μία απλή τεχνητή λιμνούλα στην οποία επιπλέουν τα φυτά σε ''σχεδίες'' , έως στα  εξαιρετικά πολυσύνθετα συστήματα με τους πολύ υψηλούς δείκτες πυκνότητας ψαριών.
Υπάρχουν μερικές βασικές μορφές συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί σε όλο τον κόσμο, κάθε μια από αυτές τις μορφές έχει τα δικά της μοναδικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματά.

Συνεχούς ροής
Αρχικά υπάρχουν δύο μέθοδοι παροχής νερού στα κρεβάτια (ανάπτυξης των φυτών). Στη μέθοδο συνεχούς ροής, το νερό αντλείται από τη δεξαμενή ψαριών μέχρι το επάνω μέρος της  επιφάνειας του κρεβατιού . Έπειτα, το νερό περνάει αργά μέσα από το μέσο (έχει αναφερθεί οτι δεν χρησιμοποιούμε χώμα αλλά κάποιο άλλο π.χ. βότσαλο) που χρησιμοποιούμε στα κρεβάτια  πίσω στη δεξαμενή των ψαριών.
Αυτή είναι μια από τις απλούστερες μεθόδους ενυδρειοπονίας, εντούτοις έχει μερικά μειονεκτήματα. Το νερό τείνει να τρέχει γρήγορα στο κάτω μέρος του μέσου των μέσων και έπειτα κατά μήκος της βάσης στην έξοδο του κρεβατιού, χωρίς να εναποτίθενται αρκετά θρεπτικά συστατικά στο κρεβάτι. Για να αντιμετωπισθει αυτό, ένα πλέγμα άρδευσης που διοχετεύει το νερό με σωλήνες σε όλη την επιφάνεια του κρεβατιού είναι απαραίτητο, έτσι ώστε μεγαλύτερο μέρος του μέσου να διαποτίζεται και οι ρίζες των φυτών να μπορύν προσλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού και των θρεπτικών ουσιών. Εάν δεν υπάρχει κανένα πλέγμα άρδευσης το μεγαλύτερο μέρος του μέσου θα παραμένει στεγνό με αποτέλεσμα ούτε τα φυτά θα αναπτύσσονται, αλλά ούτε και το κρεβάτι θα λετουργεί αποδοτικά σαν φίλτρο για τη δεξαμενη των ψαριών μας.

Σύστημα παλίροιας- άμπωτης ( δυο φάσεων γεμίσματος - αδειάσματος) (Ebb and Flow)
Με τη προσομοίωση ενός φυσικού κύκλου παρόμοιου με εκείνου της παλίροιας και της άμπωτης, μπορούμε να αποκομίσουμε οφέλη καθώς τα κρεβάτια γεμίζουν εντελώς και αδειάζουν σε τακτά χρονικά διαστήμτα, επιτρέποντας στο οξυγόνο να φτάνει στις ρίζες των φυτών, περιορίζοντας επίσης τη συσσώρευση των στερεών αποβλήτων μέσα στο κρεβάτι. Με τα κρεβάτια να πλημμυρίζουν τακτικά, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ισόποσης ανάπτυξης των φυτών σε όλο το κρεβάτι, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ένα πλέγμα άρδευσης που να διοχετεύει το νερό με σωλήνες σε όλη την επιφάνεια του κρεβατιού.

CHIFT PIST (Σταθερό ύψος στη δεξαμενή ψαριών - αντλία στην δεξαμενή-φρεατίο)
Αυτό το είδος του συστήματος χρησιμοποιεί μια αντλία στη δεξαμενή-φρεατίο που αντλεί το νερό μέσα στη δεξαμενή των ψαριών, ενώ ο σωλήνας υπερχείλισης της δεξαμενής ψαριών αναγκάζει το νερό να τρέξει, όταν υπερβαίνει ένα ορισμένο ύψος, από τη δεξαμενή ψαριών στο κρεβάτι που με τη σειρά του στραγγίζει πίσω στη δεξαμενή-φρεάτιο. Αυτό το σύστημα μπορεί να οργανωθεί με ένα χρονοδιακόπτη για την αντλία και μια μικρή έξοδο του κρεβατιού να λειτουργήσει όμοια με ένα σύστημα παλίροιας- άμπωτης.

Τα συστήματα CHIFT PIST έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, έχουν όμως και μερικά μειονεκτήματα. Το κύριο πλεονέκτημα ενός συστήματος CHIFT PIST, είναι δεν υπάρχει καμία αντλία μέσα στη δεξαμενή ψαριών,  η στάθμη του νερού στη δεξαμενή ψαριών βρίσκεται σε ένα αρκετά σταθερό ύψος, και εάν υπάρχει βλάβη της αντλίας ή διακοπή ρεύματος  δεξαμενή των ψαρίων θα μείνει γεμάτη νερό. Τα μειονεκτήματα είναι ότι χρειάζεστε μια δεξαμενή φρεατιο με έναν μεγάλο όγκο και ένα χαμηλό ύψος, ωστε να μπορεί να κρατήσει το νερό και επίσης μια ψηλή ή υπερυψωμένη δεξαμενή ψαριών.

Απλό Σύστημα παλίροιας- άμπωτης
Αυτό είναι ενδεχομένως η απλούστερη μέθοδος οργάνωσης ενός συστήματος δυο φάσεων γεμίσματος - αδειάσματος. Το κρεβάτι με τα φυτά τοποθετείται  επάνω από τη δεξαμενή τωνψαριών, το νερό αντλείται από τη δεξαμενή ψαριών στο κρεβάτι, και έπειτα μέσα από αγωγούς το  νερό πηγαίνει κατ' ευθείαν πίσω στη δεξαμενή ψαριών που βρίσκεται από κάτω. Ό,τι πιο απλό υπάρχει σαν σύστημ. Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα με την αντλία ή την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος το νερό πηγαίνει κατ' ευθείαν πίσω στη δεξαμενή των ψαριών. Αυτό το είδος του συστήματος είναι συμπαγές και έχει πολύ λίγα μειονεκτήματα, το μόνο δευτερεύον μειονέκτημα είναι ότι η στάθμη του νερού στη δεξαμενή των ψαριών κυμαίνεται κατά το γέμισμα/άδειασμα των κρεβατιών. Επίσης η αντλία είναι στη δεξαμενή των ψαριών έτσι εάν είναι μικρή η αντλία με περιορισμένη ικανότητα άντλησης στερεών, τα στερεά απόβλητα μπορούν να φράξουν την αντλία, με αποτέλεσμα να απαιτεί  περιοδική συντήρηση.

Σύστημα Δεξαμενής-φρεατίου με δύο αντλίες
Λετουργεί αντλώντας νερό από τη δεξαμενή ψαριών στα κρεβάτια, έπειτα το νερό πηγαίνει  από τα κρεβάτια στη δεξαμενή φρεάτιο. Μέσα στη δεξαμενή-φρεάτιο είναι μια αντλία που λειτουργεί με μηχανισμό και καθώς η στάθμη ύδατος στη δεξαμενή-φρεάτιο αυξάνεται η αντλία ανάβει, αντλώντας το νερό πίσω στην κύρια δεξαμενή ψαριών. Η βαλβίδα υπερχείλησης (φλοτερ) ανοίγει και κλείνει την αντλία μέσα στη δεξαμενή-φρεάτιο ανάλογα με το ύψος που που έχουμε καθορίσει διατηρώντας έτσι η δεξαμενή-φρεάτιο έναν καλό όγκο νερού, που επιτρέποντας σε ένα δεύτερο είδος ψαριών, ή σε νεαρούς γόνους ψαριών να βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή-φρεάτιο.

Υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα σε ένα σύστημα με δεξαμενή-φρεάτιο. Γενικά το να έχεις μια δεξαμενή-φρεάτιο σημαίνει ότι το νερό αντλείται πάρα πολλές φορές ανά ώρα στη δεξαμενή ψαριών παρέχοντας φρέσκο οξυγονωμένο νερό στα ψάρια. Επιτρέπει να φταχτεί ένα αρκετά μεγάλο σύστημα χωρίς να πρέπει να σκαφτούν ή να θαφτούν δεξαμενές μέσα στο έδαφος, και επιτρέπει την τοποθέτηση μικρών γόνων ψαριών ή άλλων ειδών ψαριών να τοποθετηθούν στη δεξαμενή-φρεάτιο. Τα μειονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι ότι απαιτεί δύο αντλίες και, εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος, ενώ τα κρεβάτια είναι γεμάτα νερό τότε υπάρχει η πιθανότητα η δεξαμενή-φρεάτιο να ξεχειλίσει, και το σύστημα να χάσει νερό.

Υπάρχουν κάποιοι απλοί τρόποι για να γεμίζει και να αδειάζει περιοδικά ένα σύστημα, αρχικά ένας χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίζει την αντλία πότε και για πόση διάρκεια θα γεμίζει τα κρεβάτια. Ένας απλός τρόπος να γίνει αυτό είναι με τη χρησιμοποίηση των σωλήνων υπερχείλησης, οι σωλήνες υπερχείλησης οριοθετούν τη μέγιστη στάθμη ύδατος του κρεβατιού, και το νερό που αντλείται και περισσεύει στο κρεβάτι πηγαίνει κατ' ευθείαν μέσα από τους αγωγούς υπερχείλησης στη δεξαμενή. Ενώ όταν σταματήσει η αντλία το νερό αποστραγγίζεται αργά μέσα από τις μικρές εξόδους στη δεξαμενή.

Μια άλλη μέθοδος ρύθμισης είναι με τη χρήση ενός αυτόματου σιφωνιού. Σε αυτό το σύστημα έχουμε  μια σταθερή, σχετικά αργή ροή νερού στο κρεβάτι. Όταν η στάθμη του ύδατος στα κρεβάτια φτάσει σε ένα ορισμένο ύψος τότε το αυτόματο σιφώνι ενεργοποιείται λόγω της αλλαγής στην πίεση γύρω από το σιφώνι και το κρεβάτι αποστραγγίζει. Η αποστράγγιξη του κρεβατιού γίνεται γρήγορα. Τα αυτόματα σιφώνια είναι σε γενικές γραμμές πολύ αποδοτικά καθώς η αντλία δεν ανοίγει και κλείνει με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαρκεια ζωής είναι όμως επιρρεπή σε βλάβες περιστασιακά.

Τελειώνοντας φαίνεται να υπάρχει απεριόριστος αριθμός συνδυασμών διαφορετικών ειδών συστημάτων καλό όμως θαήταν να ξεκινήσετε αρχικά με ένα πιο απλό σύστημα και καθώς περναει ο καιρός φτιάχνετε ένα πιο πολύπλοκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αναζητηση