Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Το σύστημα Aquaponics του ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗ σε βίντεο

Σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο ο Νικολαράκος Μιχάλης μας παρουσιάζει το σύστημα Aquaponics που έχει και μας μιλάει για το τι σημαίνει Aquaponics.

αναζητηση